Seminarium Międzynarodowe Nauczycieli z Polski i Włoch

01.jpg

 

Seminarium Międzynarodowe Nauczycieli z Polski i Włoch „Auschwitz wczoraj i dziś – pamięć i znaczenie” w ramach projektu Instytutu Historii Współczesnej Umbrii „Giovani Memoria Luoghi” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej odbyło się w dniach 01-03 czerwca 2016  w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Nauczyciele ze szkoły organizującej przedsięwzięcie oraz włoskiej szkoły Santa Maria degli Angeli, nieopodal Asyżu, spotkali się, aby wspólnie wziąć udział w wykładach, prezentacjach, wizytach  w miejscach pamięci, wystawach, warsztatach, przeprowadzonych  przez zaproszonych do tego projektu wykładowców, nauczycieli, przewodników z Instytutu Historii Współczesnej Umbrii w Perugii, Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży  w Oświęcimiu. Instytucje zaangażowane w ten projekt podzieliły się swoim doświadczeniem na temat metod i sposobów propagowania i przekazywania wiedzy o kulturze żydowskiej i Holokauście, czego owocem były warsztaty podsumowujące, w czasie których nauczyciele polscy i włoscy przygotowali konspekt przykładowych zajęć  dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu podejmowanej tematyki w czasie seminarium. Nauczyciele polscy zaproponowali lekcję 45-minutową, opierając się na opracowanych materiałach dydaktycznych, zaproponowanych przez  Instytut Yad Vashem z Izraela, natomiast nauczyciele włoscy, wykorzystując zdobytą wiedzę z każdego punktu seminarium, przygotowali zarys czterogodzinnych warsztatów, których celem było różnorodnymi środkami wyrazu, przedstawienie uczniom obozu Auschwitz-Birkenau. Wszyscy nauczyciele biorący udział w seminarium jak  i Instytucje zaangażowane zakończyły ten projekt usatysfakcjonowane  z możliwości przekazania efektów swojej działalności, zdobycia wiedzy  i wymiany doświadczeń, wyrażając chęć kontynuowania dalszej współpracy.

Koordynator projektu  – Beata Matyjaszek-Śnieżek

Skip to content