ZPB

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

[link url=”https://sp2osw.pl/podsumowanie-kampanii-no-promil-no-problem/”]Podsumowanie kampanii No promil- No problem.[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/kampania-spoleczna-no-promil-no-problem-3/”]Kampania Społeczna No Promil – No Problem[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2019/10/Działania-profilaktyczne-rok-szkolny-2018_2019.pdf”]Działania profilaktyczne – rok szkolny 2018/2019[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2018/10/Działania-profilaktyczne_rok-szkolny-2017_2018.pdf”]Działania profilaktyczne – rok szkolny 2017/2018[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2017/11/To-juz-za-nami……..pdf”]To już za nami ……..[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2017/11/Dzialania-zrealizowane-w-edycji-2012-2017.pdf”]Działania realizowane w edycji 2012-2017.[/link][distance type=”1″][link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2017/11/Dzialania-profilaktyczne-naszej-szkoly.pdf”]Działania profilaktyczne naszej szkoły.[/link][distance type=”1″]
[distance type=”1″]

ROK SZKOLNY 2018/2019

W piętek 16. listopada uczniowie kl 7a w ramach Małopolskiej Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM wyruszyli na ulice naszego miasta, w celu promowania trzeźwości wśród kierowców oraz uświadamiania o tragicznych skutkach w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Uczniowie podczas przemarszu rozdawali ulotki z konkretnymi wskazówkami dla kierowców dot. obliczania promili i czasu jaki musi upłynąć po spożyciu alkoholu by „wsiąść za kółko” . W ramach kampanii rodzicom zostały rozdane również „deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka”, że podejmą działania by powstrzymać przed jazdą pijanego kierowcę. Na Rynku w ramach happeningu odbył się pokaz psów ratowniczych, młodzież mogła odbyć spacer w specjalnych okularach tzw. narkogoglach czy alkogoglach, które symulują skutki używania narkotyków czy alkoholu. Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego zaprosili uczestników happeningu do wspólnych tańców.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej „No Promil – No Problem”

Głównym celem kampanii jest przede wszystkim ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na naszych drogach , ale także:
– zmiana postawy społecznej – przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
– wzbudzenie refleksji u aktualnych kierowców
– dostarczenie (upowszechnienie) wiedzy na temat sposobów autokontroli stanu trzeźwości u
kierowców

W ramach kampanii w szkole zostaną podjęte działania:
• warsztaty dla klas – Obowiązek, Odpowiedzialność, Świadomość,
• konkurs indywidualny,
• gazetka informacyjna dla rodziców,
• happening.

W dniu 23 października uczniowie klasy Ib uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Słońce świeci dla każdego”, pomagających w rozwijaniu empatii wobec osób krzywdzonych . Zajęcia prowadzone były w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka mieszczącego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej . Uczniowie podczas warsztatów poznali znaczenie słów tj, tolerancja, wzajemny szacunek, akceptacja.

[distance type=”1″][distance type=”1″]
Skip to content