Klisze pamięci.

znicz

Delegacja naszej szkoły odwiedziła groby nauczycieli i pracowników naszej placówki, którzy odeszli już do wieczności. Chwilą zadumy, modlitwy, ciepłem płomieni zniczy i naszym wspomnieniem otoczyliśmy mogiły tych, których nie ma już wśród nas, a są to m.in.:

† Gustaw Litwora – dyrektor szkoły i jego żona Wanda – nauczycielka nauczania początkowego.

† Ludwik Mitek – dyrektor szkoły i nauczyciel języka rosyjskiego oraz jego żona Marianna – nauczycielka fizyki.

† Grażyna Korczyk – dyrektorka szkoły i nauczycielka nauczania początkowego.

† Cecylia Scąber – nauczycielka matematyki.

† Tadeusz Sroczyński – nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych.

† Cecylia Wójcik – z-ca dyrektora szkoły, nauczycielka geografii.

† Jadwiga Domżał – polonistka

† Stefania Staniów – polonistka

† Danuta Ptaszkowska – polonistka

† Zofia Krzemień – z-ca dyrektora szkoły, nauczycielka matematyki.

† Stanisława Dyczko – nauczycielka nauczania początkowego.

† Halina Zięba – kierownik administracyjny.

 

Jesteście w naszej pamięci…
“Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
A choć ich życia płomień zgasł,
to myśli o nich są wciąż w nas…”

Danuta Nieckarz

Skip to content