SP 2 – twój wybór, to mądry wybór

03

 

Każdy rodzic, posyłając swoje dziecko do szkoły, chce by szkoła zapewniała nie tylko bezpieczeństwo, ale  i wpływała na rozwój umysłowy, czy też sportowy ich dziecka.

Reforma oświaty spowodowała, że gimnazja przekształciły się w szkoły podstawowe. Często słychać obawy dotyczące tego, czy przekształcone placówki są przygotowane do kształcenia młodszych dzieci.

Pojawia się problem – którą szkołę wybrać dla swojego dziecka ?
Jak na tym polu wypadają dawne gimnazja ?

Nasza szkoła postanowiła wziąć udział w ogólnopolskim programie: ,, Lepsza Szkoła ‘’ organizowanym przez jedno z wydawnictw oświatowych. Do programu przystąpiło około 150 tys. uczniów z całej Polski. W jednej kategorii wiekowej.

Jego celem było sprawdzenie poziomu  kształcenia matematycznego w szkołach podstawowych, które zadeklarowały w nim udział. Wiedzę uczniów sprawdzono przez  testy diagnostyczne. W ciągu zaledwie jednego roku uczniowie pisali je trzykrotnie.

Kontrola wykazała, że nasza szkoła uzyskała bardzo wysokie wyniki –  klasy IV osiągnęły ósmy stanin, a klasy VII stanin siódmy. Wyniki diagnoz po raz kolejny potwierdziły wysoki poziom nauczania w naszej szkole.

Nie trzeba bać się zmian ! Należy obalać stereotypy ! Tak  – ,, dawne gimnazjum ‘’ jest świetną szkołą podstawową. Dzieci są w niej bezpieczne i dodatkowo rozwijają swoje umiejętności i pasję.

Skip to content