Rekrutacja – pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

023

 

 

Informujemy, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały automatycznie przyjęte do szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły, zostanie opublikowana 28.04.2021 r.

Listy dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicy przy wejściu do szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są w ciągu 2 dni

29.04.2021 (od godziny 12.00.) – 30.04.2021r. (do godziny 13.00)

na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

 

Pisemne potwierdzenie woli prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

 

Wzór potwierdzenia woli dla rodziców uczniów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły.

Oświadczenie_woli_(pdf)

Oświadczenie_woli-(doc)

 

Skip to content