POZNAĆ, POKOCHAĆ, CHRONIĆ

20180510_103226_Film1

 

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie” to powiedzenie stało się mottem przewodnim majowej wycieczki kl. II d (gimnazjum) wzdłuż „Doliny Rzeki Soły”.

Po trzygodzinnych zajęciach uczniowie sami odpowiedzieli sobie na pytanie : ”Dlaczego ten chroniony obszar jest największym walorem przyrodniczo-krajobrazowym Oświęcimia?” Są w nim naturalne zbiorowiska lasów łęgowych wierzbowo-topolowych i zarośli wiklinowych. To ostoja chronionych i rzadkich gatunków flory i fauny (wśród kaczek krzyżówek zobaczyliśmy nurogęsi, które niedawno pojawiły się na rzece Sole). Ponadto uczniowie mogli porównać naturalne koryto rzeki z regulowanym, które niesie wiele zagrożeń dla środowiska przyrody ożywionej. Rozpoznawanie gatunków drzew, czy zapoznanie się z substancjami biologicznie czynnymi niektórych roślin to przykładowe zadania z jakimi zetknęli się uczniowie podczas wycieczki.

 

Małgorzata Wanat, Wiesława Dziedzic

Skip to content