Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN

INFORMACJE  DLA  UCZNIÓW  –  PRZEBIEG  EGZAMINU

[link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2015/04/Instrukcja-dla-uczniów.pdf”]Instrukcja dla uczniów[/link]

[link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2015/04/Kodowanie_arkusza.pdf”]Kodowanie arkusza[/link]

[link url=”https://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2015/04/Zmiana-sal-egzaminacyjnych.pdf”]Zmiana sal egzaminacyjnych[/link]

 

TERMINY   EGZAMINU   GIMNAZJALNEGO

Część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Skip to content