Miedzynarodowa wymiana polsko – włoska

1DSC_0830

„ GIOVANI MEMORIA LUOGHI” MŁODZI PAMIĘĆ MIEJSCA

 

Hasło to było motywem  przewodnim projektu naukowego realizowanego w dniach 10 -15 kwiecień 2015  podczas  międzynarodowej wymiany polsko – włoskiej, pomiędzy uczniami Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, a grupą włoską  składającą się z młodzieży, nauczycieli, dyrektorów szkoły ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2 SCUOLA SECONDARIA I GRADO „G. Alessi”, tj. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. G. Alessi  oraz profesorów INSTYTUTU HISTORII WSPÓŁCZESNEJ UMBRII. Nasze gimnazjum współpracuje z w/w szkołą włoską oraz Instytutem z Perugii, prowadząc wspólnie wymianę młodzieży i nauczycieli oraz profesorów, której głównym celem jest realizacja projektu  MŁODZI PAMIĘĆ MIEJSCA” – zapoczątkowanego przez Profesora Dino Renato Nardelli z Instytutu Historii Współczesnej Umbrii oraz Panią  Grażynę  Korczyk, Dyrektor  Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego  w Oświęcimiu.

Poprzez takie działania pragniemy zwrócić uwagę współczesnej młodzieży polskiej i włoskiej na historię naszych krajów, wzbudzić w nich poczucie własnej wartości ze względu na to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, na pamięć o wydarzeniach, dokonaniach naszych przodków, a szczególnie chcemy rozwijać w nich uczucie poszanowania dla siebie samych jak i dla ludzi z innych narodów. Tematem przewodnim wizyty kwietniowej naszych przyjaciół włoskich była praca w życiu człowieka jak i problem holokaustu.

Zwiedziliśmy Kraków, , stolicę Małopolski, Rynek Główny i jego zabytki, Kazimierz, Plac Bohaterów Getta, Fabrykę Schindlera,  Wawel. Na Kraków spojrzeliśmy jako miejsce pracy artystów, rzemieślników, porównaliśmy pracę dawniej i dziś, Kazimierz – dzielnicę żydowską, getto – miejsce zatrzymania Żydów w czasie II wojny światowej oraz Fabrykę Schindlera – w kontekście pracy, która ratuje.. Następnie nasze miasto Oświęcim, poświęciliśmy czas na wizytę oficjalną w Urzędzie Miasta z Prezydentem. Następnie grupa włoska zwiedziła Muzeum Auschwitz, zastanawiając się nad znaczeniem napisu na bramie obozu koncentracyjnego „Praca czyni wolnym” oraz miejscem zbrodni Nazistowskich Niemiec nad narodem żydowskim i polskim. Następnie odwiedzili muzeum Birkenau. W każdym z tych miejsc zrealizowaliśmy temat przewodni naszego projektu – PRACA.W Wieliczce Włosi zwiedzili kopalnię soli gdzie „na własnej skórze” mogli doświadczyć ciężkiej fizycznej pracy  a wizyta w Muzeum Jana Pawła II miała pokazać znaczenie pracy duchowej, bezinteresownej pomocy niesionej innym ludziom bez względu na kolor skóry czy wyznanie, jaką niósł nasz największy rodak, Święty Jan Paweł II.

Swoimi doznaniami, emocjami, spostrzeżeniami oraz przemyśleniami młodzież

mogła podzielić się podczas warsztatów naukowych, które stanowiły cenne

refleksje każdego dnia a następnie podsumowanie zamierzonych celów.

Dzięki nim też nawiązali ciepłe kontakty między sobą , które również zaowocowały  i zmotywowały ich do nauki języków obcych.

Ci Młodzi Ludzie, zarówno Włosi jak i Polacy poprzez taką międzynarodową wymianę,  poznają kulturę, pracę, tradycje, życie codzienne w odmiennych kulturach różnych narodów, uczą się szacunku i współdziałania społecznego w Europie. Kontynuacją tego projektu będzie wyjazd młodzieży naszego gimnazjum do Asyżu w październiku 2015 roku.

Jolanta Mączko –główny koordynator projektu wymiany polsko – włoskiej

admin. Dariusz Wawrzyniak

Skip to content