UCZNIOWIE MG2 NA PIERWSZEJ SESJI II KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OŚWIĘCIM

dsc_0177_1

 

 

W dniu 8 grudnia 2016 gimnazjaliści wybrani przez społeczność uczniowską naszej szkoły: Katarzyna Kotapka, Natalia Zgoda, Karolina Makuch i Antoni Starzyński, uroczyście złożyli ślubowanie w Muzeum-Zamek podczas pierwszej sesji w tym roku, jako Młodzi Radni Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.

Jest to druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim, młodzi radni wybierani są na okres dwóch lat.Komisja skrutacyjna rzetelnie pracowała podczas głosowania na Prezydium MRMO, w skład którego wchodzą przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz. Przewodniczącą MRMO została Katarzyna Kotapka, a Karolina Makuch – skarbnikiem MRMO.

Młodzieżowa Rada Miasta dysponuje herbem, barwami miasta i własną pieczęcią. Celem jej działalności jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta, podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców miasta oraz organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
Jednym z ważnych zadań, jakie postawiła przed sobą Rada Młodzieży jest zorganizowanie w przyszłym roku w Oświęcimiu Kongresu Młodzieżowych Rad, na który zostaną zaproszeni młodzi radni z różnych miast Polski.

Doradca Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim
Jolanta Mączko
Zapraszam na obejrzenie relacji na stronie UM Oświęcim, Wieści z Ratusza.

Skip to content