Terminy – rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum

Przypominamy terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum:

do 30 czerwca 2015r. godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu;
3 lipca 2015r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
do 7 lipca 2015r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
8 lipca 2015r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015r. – rekrutacja uzupełniająca.

Skip to content