Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki – SMOK

ppp

 

W naszym mieście przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego  w Oświęcimiu działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Celem projektu jest upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia prowadzone w szkołach na terenie całej Polski.
Powstanie takiego ośrodka sportu w Oświęcimiu jest wynikiem udziału szkoły w konkursie ogłoszonym przez Polski Związek Koszykówki w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Pozytywny wynik udziału w konkursie był możliwy dzięki złożeniu do PZKosz wniosku uzgodnionego z  Prezydentem Miasta Oświęcim. Głównym zadaniem zajęć uruchomionych w oświęcimskiej podstawówce, jest przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci poprzez naukę i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.
Wszystkie treningi w ramach projektu SMOK są prowadzone zgodnie z zachowaniem zaleceń i wytycznych MEN, PZKosz oraz dyrekcji szkół, dotyczących zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.
Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki, dzięki temu zajęcia są bezpłatne.

Na tę chwilę oferta oświęcimskiego ośrodka kierowana jest do chłopców z klas I- II, III- IV, V, którzy trenują  w trzech grupach treningowych.  Od września 2021 będą również prowadzone zajęcia dla dodatkowej czwartej grupy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod nr tel. 602 690 568 – Wojciech Porębski, 505 278 978 – Konrad Drzyżdżyk,. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z prowadzącymi program.

Skip to content