SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE

004

 „Auschwitz wczoraj i dziś – pamięć i znaczenie”

SEMINARIUM  MIĘDZYNARODOWE

NAUCZYCIELI  POLSKICH  I  WŁOSKICH

W RAMACH  PROJEKTU  „Giovani Memoria Luoghi”

INSTYTUTU  HISTORII  WSPÓŁCZESNEJ  UMBRII  W  PERUGII

 Patronat Honorowy

MINISTER  EDUKACJI  NARODOWEJ

1-3 czerwca 2016, Oświęcim, Polska

Seminarium międzynarodowe organizowane przez Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu i Instytut Historii Współczesnej Umbrii, we współpracy ze Szkołą Średnią Pierwszego Stopnia im. G. Alessi w Santa Maria degli Angeli (Asyż) i Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. D. Alighieri w Nocera Umbra.

Po siedemdziesięciu sześciu latach od otwarcia bram obozu Auschwitz i szesnastu  od ustanowienia Dnia Pamięci we Włoszech, Seminarium międzynarodowe stwarza możliwość  nauczycielom z Umbrii i Polski spotkania się i omówienia następujących tematów:

 • Podtrzymywanie pamięci historycznej w szkołach włoskich i polskich
 • Auschwitz – kształtowanie świadomości o Miejscu Pamięci: Pamięć i cele dydaktyczne na temat Zagłady w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz  i Holokauście
 • Dzień pamięci we Włoszech: założenia teoretyczne i strategie naukowe
 • Nauczanie historii narodowej w perspektywie europejskiej
 • Auschwitz: miejsce, gdzie wszystkie prawa człowieka zostały zanegowane. Nowa propozycja jak rozumieć i interpretować miejsca symboli
 • Wybór adekwatnych sposobów i metod pracy nauczania o Holokauście i kulturze żydowskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych w Polsce i we Włoszech

 

Seminario Internazionale organizzato dal Miejskie Ginnazjum “Ł. Górnicki” di Oswiecim e dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Alessi” di Santa Maria degli Angeli (Assisi) e dall’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera Umbra.

A settantasei anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz ed a sedici dalla istituzione del Giorno della memoria in Italia, il Seminario internazionale si propone un confronto tra insegnanti umbri e polacchi sui seguenti temi:

 • Politiche della Memoria nelle scuole d’Italia e Polonia
 • Auschwitz e la potenza formativa del Luogo: Memoria e didattiche dello Sterminio nel Centro Internazionale delle Didattiche di Auschwitz e dell’Olocausto
 • Il Giorno della memoria in Italia: presupposti teorici e strategie didattiche
 • L’insegnamento della storia nazionale in una prospettiva europea
 • Auschwitz: là dove tutti i Diritti umani furono negati. Una proposta nuova per leggere Luoghi simbolo
 • La scelta delle metode adequate dell’insegnamento sull’Olocausto e la cultura ebrea per gli allievi dei ginnasi in Polonia e in Italia

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

01.06.2016 (ŚRODA)

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

8.00     Przywitanie z Prezydentem Miasta Oświęcim

Otwarcie Seminarium przez Panią wicedyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2,

mgr Magdalenę Soboń

8.30     Wprowadzenie do pracy warsztatowej w czasie Seminarium “Auschwitz  wczoraj i dziś – pamięć i znaczenie”, mgr Joanna Cebulska, nauczyciel odpowiedzialny za nauczanie pamięci  o Holokauście w Miejskim Gimnazjum nr 2

9.00     Edukacja o Holokauście i łamaniu praw człowieka w Miejskim Gimnazjum nr 2,  mgr Katarzyna Strycharska, nauczyciel odpowiedzialny za dydaktykę pamięci  o Holokauście  w Miejskim Gimnazjum nr 2

10.00   Edukacja poświęcona pamięci historycznej we Włoszech i w Umbrii, prof. Dino Renato Nardelli – Instytut Historii Współczesnej Umbrii

Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau

12.30– 14.00 Pamięć i edukacja o Zagładzie w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, mgr Marta Berecka

 

14.30 – 18.30 Obóz Auschwitz – Birkenau – Miejsca znieważenia człowieka, wizyta studyjna poprowadzona przez nauczyciela Miejskiego Gimnazjum nr 2  i przewodnika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, mgr Bertę Bolisęgę.

 

 

02.06.2016 ( CZWARTEK)

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

9.00     Społeczność żydowska przed II wojną światową w Oświęcimiu, wykład i warsztaty na temat historii i edukacji o kulturze żydowskiej – mgr Artur Szyndler

 

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

 

11.30   Dzieci w szkole przed i po burzy, warsztaty koordynowane przez dr Tomasza Rossi z Instytutu Historii Współczesnej Umbrii oraz mgr Adama Szafrańca nauczyciela historii w Miejskim Gimnazjum nr 2

 

Kraków, Kazimierz

 

14.00 – 20.00  Wyjazd do Krakowa – miejsca kultury i prześladowań Żydów, spacer po dzielnicy Kazimierz, miejscach kultury oraz religii żydowskiej, prowadzony przez mgr Beatę Matyjaszek-Śnieżek, nauczyciela języka włoskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2

03.06.2016 (PIĄTEK)

 

 

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

 

9.00    Nauczanie o Auschwitz poprzez sztukę,  wystawa prac byłego więźnia obozu koncentracyjnego, p. Mariana Kołodzieja, zwiedzanie podobozów KL Auschwitz-Birkenau, wizyta przygotowana przez  mgr Katarzynę Strycharską.

 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

 

14.00   Cztery perspektywy spojrzenia na Auschwitz, dr Alicja Bartuś

 

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

 

16.00– 18.00 Podsumowanie Seminarium, warsztaty metodyczne, zbierające wiedzę zdobytą w czasie Seminarium, przygotowanie zarysu scenariuszy zajęć na temat kultury żydowskiej  i Holokaustu dla młodzieży gimnazjalnej polskiej i włoskiej, prowadzone przez  mgr Joannę Cebulską, we współpracy z mgr Aliną Płonką-Borowczyk, pedagoga szkoły.

 

 Auschwitz wczoraj i dziś – pamięć i znaczenie

Artykuł na stronie oficjalnej Regionu Umbria, ogłaszający Seminarium polsko-włoskie

 

Beata Matyjaszek Śnieżek

Skip to content