Sejmik uczniowski

DSCN0432

                    W dniu 01.06.2015 r. w naszym gimnazjum odbyły się obrady, drugiego w tym roku szkolnym, sejmiku uczniowskiego. Tematem obrad była „demencja cyfrowa”, która dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży. Istotą obrad była profilaktyka i wychowanie w kontekście nadużywania oraz szkodliwego oddziaływania mediów cyfrowych takich jak telefony komórkowe, Internet i TV. Głos w sprawie profilaktyki zabrała Pani psycholog Elżbieta Juraszek-Piwowarczyk. Pani psycholog w swej wypowiedzi zwróciła szczególna uwagę uczniów na potencjał każdego człowieka „na starcie”, czyli w okresie wczesnego dzieciństwa, który na skutek wielu oddziaływań, w tym wszelkich mediów cyfrowych sukcesywnie obniża się. Podkreśliła również, że mózg człowieka nieustannie uczy się, w związku z czym dziennie pochłania mnóstwo informacji. Czas spędzony na obsłudze mediów elektronicznych również pozostawia w nim swój ślad. Według współczesnych badań ma to decydujący wpływ na pogarszanie się pamięci, zdolności myślenia i krytycznego oceniania. Powoduje deficyt uwagi i orientacji przestrzennej. Jedna trzecia mózgu odpowiada za motorykę w związku z czym od najmłodszych lat do „pojmowania” świata potrzebne są człowiekowi ręce, które odgrywają duże znaczenie nie tylko w trakcie poznawania konkretnych, pojedynczych przedmiotów, lecz do nabywania wiedzy ogólnej oraz do uczenia się pojęć abstrakcyjnych jakimi są liczby. Wyniki badań współczesnej neurobiologii potwierdzają, ze najlepszy trening dla mózgu to trening fizyczny. Do poważnych niebezpieczeństw jakie niesie używanie urządzeń multimedialnych, bez właściwego dystansu, należy również zaliczyć zaburzenia pracy układu nerwowego powodujące bezsenność, depresję, otyłość, apatię oraz przemoc. Zdecydowanie największym zagrożeniem jest negatywna zmiana zachowań społecznych, w postaci powierzchownych kontaktów społecznych, izolacji, utraty samokontroli oraz pogorszenia relacji z rodzicami i rówieśnikami.
Obradujący uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pani psycholog i wzięli udział w dyskusji. Największą ich uwagę zwrócił fakt, że dziecko kilku letnie jest bardziej kreatywne, ma większy potencjał niż dorosły człowiek, który na skutek właśnie nadmiernych oddziaływań multimedialnych, cyfrowych zatraca swą kreatywność i zdolność uczenia się.
W dalszej części obrad sejmiku rozważaliśmy nad zastosowaniem w Regulaminie Szkoły bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji, jak również pozostawiania telefonu w trybie wyciszenia na przerwach. Pani Dyrektor oraz Pan Marek Szerląg, przewodniczący Zespołu Wewnętrznego Systemu Oceniania, podkreślili, że zapis ten wynika w szczególności z „nie właściwego” używania telefonów przez uczniów. Uczniowie mieli możliwość wyrażenia swojego zdania oraz wspólnie zastanawiali się nad alternatywnymi sposobami spędzania czasu „z dala” od urządzeń multimedialnych.

koordynator Płonka Borowczyk Alina
admin. Dariusz Wawrzyniak

Skip to content