„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

przyjaciele_zippiego_male

 

Od listopada 2017 r. w klasach pierwszych realizowany jest program „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”. Realizatorkami programu są nauczycielki Karolina Bąk i Monika Graboń. “Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Program składa się z 24 spotkań podzielonych na 6 części:
* Uczucia,
* Komunikacja,
* Nawiązywanie i zrywanie więzi
* Rozwiązywanie konfliktów
* Przeżywanie zmiany i straty
* Dajemy sobie radę
Program uczy dzieci:
* Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
* Jak mówić to, co chce się powiedzieć
* Jak słuchać uważnie i prosić o pomoc
* Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
* Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
* Jak mówić przepraszam
* Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym
* Jak rozwiązywać konflikty
* Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią
* Jak adaptować się do nowych sytuacji
* Jak pomagać innym

 

Monika Graboń

Skip to content