Projekt Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy”

logo
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 1b i 3b pod kierunkiem wychowawców przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Z kulturą mi do twarzy”. Jak sama nazwa projektu wskazuje jego głównymi celami jest wprowadzić uczniów w świat wartości, w tym współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, a także formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych osób.

Przez cały rok szkolny mamy do realizacji zadania z 4 modułów: “W krainie muz”, “Tu jest moje miejsce”, “Kocham, lubię, szanuję” i “Kultury świata”.

Do tej pory udało nam się zrealizować kilka tematów. Zapraszamy do galerii!

Monika Graboń

Marcjanna Ignaczak

Skip to content