PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN

4.03.2015 r. – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
– z zakresu historia i wos egzamin rozpocznie się o godzinie 8.00 i będzie trwał 60 min
– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 9.15 i będzie trwał 90

5.03.2015 r. – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzamin rozpocznie się o godzinie 8.00 i będzie trwał 60 min
– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.15 i będzie trwał 90 minut

6.03.2015 r. – JĘZYK OBCY
– poziom podstawowy egzamin rozpocznie się o godzinie 8.00 i będzie trwał 60 min
– poziom rozszerzony egzamin rozpocznie się o godzinie 9.15 i będzie trwał 60 minut


Uczniowie klas III przychodzą do szkoły na 7.30. Obowiązuje strój odświętny
Instrukcja dla uczniów

admin. Dariusz Wawrzyniak

 

Skip to content