Konsultacje i zebrania w dniu 7 listopada 2018 r.

7 listopada

 

  • konsultacje – godz. 17.00 – 18.30
  • zebrania w klasach VIII – godz. 17.00 (informacja na temat formy przeprowadzenia egzaminu  ósmoklasisty)
  • zebrania w sprawie wymiany polsko-francuskiej – godz. 17.30
  • zebrania w sprawie wymiany polsko-niemieckiej – godz. 17.30
Skip to content