Jak wybrzmiewa muzyka słów w żółtych płomieniach liści?

Dwudziestego listopada w Ośrodku Kultury w Brzeszczach po raz kolejny odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski: Muzyka Słów. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było hasło: Przepowiednia czasu mego.

Według organizatorów w tym roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba uczestników. Wśród nich nie zabrakło także naszych gimnazjalistów; Miejskie Gimnazjum nr 2 reprezentował czteroosobowy skład. W jury zasiadali eksperci, prawdziwi znawcy tematu; Mieczysław Niedźwiecki – polonista i reżyser, twórca Teatru Młodego Widza w Katowicach, vice Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza, Damian Kocur – muzyk, członek zespołu Turnioki i Anna Bączek – Lieber – założycielka Teatru Trip, aktorka, Animator Kultury, absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w specjalizacji aktor dramatu oraz L’Art Studio w Krakowie.
Nasi uczniowie w tym konkursie zdobyli dwa wyróżnienia. Julia Iwanicka ujęła jury swoją interpretacją utworu ks. M. Malińskiego: Pokolenie Kaina , natomiast Jan Dylik podbił serca widzów i jury interpretacją opowiadania T. Różewicza: Koń. Życzymy wszystkim młodym wrażliwym ludziom, chcącym rozwijać swoje pasje teatralne, poetyckie, aby muzyka słów wybrzmiewała w ich sercach i duszy nie tylko w jesienne dni, dając im radość i satysfakcję. A w przyszłym roku kolejny konkurs recytatorski, na który już dziś serdecznie Was zapraszamy.

koordynator Danuta Pokorska
admin. Dariusz Wawrzyniak

Skip to content