Jak dbać o prawidłową postawę ciała? Spotkanie z fizjoterapeutą.

IMG_3492

 

 

Szybki rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia, nawyki żywieniowe ulegają dość istotnej zmianie, następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym. Te zjawiska wpływają niekorzystnie na prawidłowy rozwój dziecka, powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Konsekwencją tego są również odchylenia od prawidłowej postawy ciała.
Szkoła od wielu lat realizuje szereg działań prozdrowotnych, których celem jest zmiana złych nawyków, które szkodzą zdrowiu dzieci i młodzieży.
6 listopada w naszej szkole miały miejsce zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fizjoterapeutę Szymona Pawlicę, których celem było poszerzenie wiedzy na temat wpływu postawy ciała na zdrowie a także nabycie praktycznych umiejętności na co dzień, by być mniej narażonym na skrzywienie kręgosłupa. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i czwartych.
Wydarzenie to wpisuje się w realizację programu Szkoła Promująca Zdrowie, którego prestiżowy Certyfikat posiadamy.

Skip to content