WYMIANA POLSKO-WŁOSKA

1

             W dniach od 4 do 11 października 2014r. miał miejsce wyjazd młodzieży z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu do Włoch. W wyjeździe tym uczestniczyło 32 uczniów oraz 4 nauczycieli. Pomysłodawcą spotkania był pan prof. Dino Renato Nardelli z Instytutu Historii Współczesnej Umbrii, który przygotował projekt wymiany oraz zorganizował spotkania w szkołach umbryjskich pomiędzy uczniami polskimi i włoskimi. Projekt ten o nazwie „Giovani Memoria Luoghi” zakładał realizację tematu związanego z Prawami Człowieka poprzez: organizację warsztatów; wspólnych zajęć młodzieży polskiej i włoskiej mówiących o tolerancji, poszanowaniu odmienności kultur oraz odnajdowaniu wartości jednoczących ludzi z różnych krajów. Młodzież zwiedzała miasta w regionie Umbrii, jak również Rzym i Wenecję, aby zachować w pamięci miejsca ważne dla historii i cywilizacji europejskiej. Efektem tej wymiany było nawiązanie znajomości między uczniami polskimi a włoskimi. Nasza młodzież miała okazję nie tylko do porozumiewania się w języku włoskim, ale również mogła zwiedzić istotne miejsca i zabytki we Włoszech. Ponadto nawiązano współpracę pomiędzy szkołą w Oświęcimiu, a szkołą w Asyżu, której celem jest organizacja stałej wymiany polsko-włoskiej. Trwa również współpraca ze szkołą w Nocera Umbra poprzez korespondencję pomiędzy uczniami włoskimi i polskimi. Młodzież wymienia się zdjęciami, prezentuje swoje opinie na różne tematy, opisuje tradycje i zwyczaje swoich krajów. Uczniowie są zadowoleni z takiej formy komunikacji, gdyż mają okazję w praktyce zastosować znajomość języków obcych.

koordynator Beata Matyjaszek-Śnieżek
admin. Dariusz Wawrzyniak

Skip to content