Uroczystość nadania sztandaru

IMG_1990

 

 

Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, a także Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i nasze miasto. Jest znakiem, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły i z tymi, którzy do niej przybędą.

 

 

Dzień 12 kwietnia 2018r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu jako jeden z najważniejszych. Tego dnia ks. Józef Niedźwiecki proboszcz Kościoła pw. św. Maksymiliana podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił sztandar szkoły. Następnie Przedstawiciele Rodziców przenieśli sztandar w uroczystym pochodzie do szkoły, gdzie Janusz Chwierut Prezydent Miasta Oświęcim wraz z Radą Rodziców przekazali sztandar społeczności szkolnej. Podniosłą chwilą było uroczyste ślubowanie przedstawicieli uczniów na sztandar szkoły.

 

Warto przypomnieć słowa z przemówienia dyrektora szkoły Grzegorza Olszewskiego: Nadanie sztandaru dla szkoły to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie. Sztandar szkoły nie różni się znacząco od sztandaru, który przez lata otaczany był czcią w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Nie chcemy bowiem odcinać się o tego, co dobre w historii szkoły. Myślę tutaj o uczniach, rodzicach i nauczycielach, którzy przez lata dbali o najwyższą jakość edukacji oraz wychowanie młodzieży. Zaznaczył także, że najważniejszym jednak przesłaniem uroczystości są słowa wypowiedziane w trakcie poświęcenia sztandaru szkoły, „aby cała społeczność szkolna czciła wartości, jakimi dla każdego Polaka są Bóg, Honor, Ojczyzna i o to byśmy byli odpowiedzialni za każde słowo i język polski, którym szczególnie służył patron naszej szkoły”.

 

Sztandar Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu od tej chwili jest obowiązującym symbolem szkoły. Podczas uroczystości pożegnano z honorami sztandar Miejskiego Gimnazjum nr 2. Został on umieszczony w gablocie w holu na pierwszym piętrze.

Składamy serdeczne podziękowania fundatorom sztandaru: Urzędowi Miasta Oświęcim i Radzie Rodziców.

 

Skip to content