Święto Odzyskania Niepodległości w Miejskim Gimnazjum nr 2

DSCN9138

 

„Boże!
Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze.
Wyzuci z ziemi, pogardą karmieni.
Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może.
Twoja opatrzność zło w dobro przemieni.”

 

W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austrowęgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.
Święto Odzyskania Niepodległości należy do jednych z najważniejszych świąt państwowych i patriotycznych. W tym ważnym dniu społeczność uczniowska Miejskiego Gimnazjum nr 2 wraz z Dyrekcją i nauczycielami spotkała się na uroczystej akademii. Nauczyciel historii, pan Adam Szafraniec, przybliżył uczniom historię tego ważnego dla naszego narodu święta. Z kolei pani Dyrektor Grażyna Korczyk zaprosiła do udziału w uroczystych obchodach miejskich Święta Niepodległości i wspólnych działań, które pozwolą w tym dniu poczuć się razem.
W trakcie akademii odbyło się również pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów. Młodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci do szkolnej społeczności, otrzymując z rąk pani Dyrektor Grażyny Korczyk akty ślubowania oraz „zdrowe” upominki.

koordynator Anita Bury
admin. Dariusz Wawrzyniak

Skip to content