Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2  im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu

przyznał stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017

Wypłata stypendiów nastąpi w dniu  10 kwietnia 2017 roku w godzinach  od 800 do 1400   w sekretariacie szkoły.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Skip to content