„Liczby mówią same za siebie”

IMG_3864

 

Uczniowie oświęcimskiej „Dwójki” w trakcie roku szkolnego 2017/2018 godnie reprezentują swoją szkołę w konkursach przedmiotowych w zakresie różnych przedmiotów. Łączna liczba uczniów mogących pochwalić się zakwalifikowaniem do II etapu – rejonowego w konkursach i olimpiadach to 48 osób, co nie tylko zapewnia szkole prestiż, ale stanowi także motywację dla innych uczniów.
Sukcesy gimnazjalistów można przypisać nie tylko ich uzdolnieniom, wiadomościom oraz umiejętnościom, ale przede wszystkim pracy kadry nauczycielskiej szkoły za pomocą odpowiednich metod i narzędzi, wybranych specjalnie do zajęć z uczniami utalentowanymi. Priorytetem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 już od kilkunastu lat jest praca z młodzieżą przejawiającą szczególne zainteresowania i uzdolnienia w kierunku danych przedmiotów, zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju oraz stworzenie odpowiednich warunków do poszerzania wiedzy. Potwierdzeniem pracy grona pedagogicznego oraz uczniów są sukcesy gimnazjalistów, a naoczną ich egzemplifikacją nagrody dla młodzieży oraz puchary, dyplomy, wyróżnienia i certyfikaty gromadzone od lat na szkolnych korytarzach – liczby mówią same za siebie!

Skip to content