O czym szumią dęby?

„KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

 

            W dniu 29.05.2014r. w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu w ramach projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia” miało miejsce uroczyste posadzenie Dębu Pamięci, który w sposób symboliczny upamiętnia st. post. policji Józefa Szarka zamordowanego w Twerze w 1940r. Przedsięwzięcie koordynowały nauczycielki MG2 – Brygida Sordyl, Joanna Cebulska i Magdalena Soboń. „Katyń…ocalić od zapomnienia” to bodaj najważniejszy projekt podejmowany przez środowiska historyczne i instytucje zajmujące się badaniem historii XX wieku. Stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny  widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Projekt, który był realizowany w naszym gimnazjum   zatytułowaliśmy:„ Jak ocalić Katyń od zapomnienia – losy Józefa Szarka” .W ramach programu odbyło się spotkanie z rodziną pana Józefa, która przybliżyła losy naszego bohatera. Młodzież wzięła udział w cyklu lekcji historycznych poświęconych tematyce katyńskiej, mini wykładach, projekcjach filmów oraz zajęciach, na których były analizowane fotografie i dokumenty archiwalne. Efektem tych działań była wystawa, gdzie  zrekonstruowano  biografię Józefa Szarka, którego tragiczne losy wpisują się w historię II wojny światowej. Ponadto uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „By nie zostały  po nich tylko guziki ”. Zwieńczeniem tych działań było uroczyste poświęcenie Dębu Pamięci. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rodziny zamordowanego – państwo Anna i Jerzy Szarek, wnuczęta: Bożena Gącka, Artur Szarek oraz Jadwiga Szarek. Swoją obecnością mury szkoły zaszczycili także: Karol. Ptaszkowski – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Oświęcimiu, ksiądz prałat Józef Niedźwiedzki – proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu , a także przedstawiciele władz miasta Oświęcimia: Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Barbara Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, Grażyna Kopeć – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim, Piotr  Hertig – Przewodniczący Rady Miasta. Wśród zaszczytnego grona gości znaleźli się również:  aspirant Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu – Łukasz Piątek i Arkadiusz Gach – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, a także dyrektorzy oświęcimskich szkół i redaktor reprezentująca “Gościa Niedzielnego”.Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego, którą poprowadził ks. Proboszcz prałat Józef Niedźwiedzki w koncelebrze z ks. Marcelem  Jarzyną i ks. Andrzejem  Woźniakiem.  Postać Józefa Szarka przybliżyła uczestnikom  Brygida Sordyl- nauczycielka historii. Po mszy św. zaproszeni goście, delegacje, nauczyciele i uczniowie udali się z pocztem sztandarowym przed budynek szkoły, żeby uroczyście zasadzić Dąb Pamięci. Symbolicznego posadzenia drzewa dokonali zaproszeni goście. Pod dębem złożono także grudkę ziemi przywiezioną z Katynia oraz Smoleńska. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie szacowni goście mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych związaną z tematyką projektu edukacyjnego. Zbrodnię katyńską i historię życia  Józefa Szarka przybliżyła gościom prezentacja multimedialna, a następnie uczniowie wzięli udział w programie  słowno – muzycznym. Szczególnie wzruszające było wykonanie utworu Adagio w duecie skrzypcowym oraz   występ solowy do muzyki z filmu „Polskie drogi”. Pan Karol Ptaszkowski  wyraził swój zachwyt i wzruszenie oprawą artystyczną oraz postawą młodzieży. Podkreślił także rangę tego typu przedsięwzięcia i przekazał serdeczne podziękowania  Dyrektor MG2 pani Grażynie Korczyk i wszystkim, którzy przygotowali przepiękną uroczystość. Następnie głos zabrała wnuczka  Józefa  Szarka – pani Bożena  Gącka, która ze wzruszeniem składając kwiaty na ręce pani Dyrektor Grażyny Korczyk, podziękowała za przywrócenie pamięci o Jej dziadku. Przemawiał również pan Prezydent Janusz Chwierut, który zwrócił uwagę młodzieży, że dawniej Katyń – znaczyło zapomnieć, dziś- należy  go ocalić od zapomnienia.  Zaznaczył, że przyszłość to każdy z nas, że to my odpowiedzialni jesteśmy za tworzenie historii. Na koniec głos zabrała pani Dyrektor Grażyna Korczyk, która zwróciła uwagę zebranych na pojęcia: pamięć, tożsamość, historia. Dziękując wszystkim gościom, zaprosiła na poczęstunek. Dąb Pamięci przy Miejskim Gimnazjum nr 2 szumi dziś o tym, że młodzież tej szkoły pamiętać będzie o st. post. Józefie Szarku, którego los związany był z Oświęcimiem i który za naszą wolność oddał  życie. Ocalić Katyń od zapomnienia to przywracać pamięć o tych, którzy tam zginęli.

Skip to content