Zebrania z Rodzicami – 6 listopada 2019 r.

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się 6 listopada o godzinie 17.00.  w salach lekcyjnych.

O godzinie 16.30. odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem w stołówce szkolnej.


sp2osw

admin. Dariusz Wawrzyniak