Uroczysty apel upamiętniający 78 Rocznicę Przybycia Pierwszego Transportu do KL Auschwitz

Dzisiaj, tj. 13.06.2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 78 Rocznicę Przybycia Pierwszego Transportu do KL Auschwitz, który liczył 728 więźniów.
Trudno oszacować ile osób z pierwszego transportu przeżyło okupację i wojnę. Dane znacznie się różnią, o wielu więźniach nie zachowały się prawie żadne wiadomości. Niektórzy, mimo, że przeżyli, starali się zabić w sobie obozowe wspomnienia, nie utrzymywali kontaktów ze współtowarzyszami niedoli.
Według różnych źródeł w samym Oświęcimiu z pierwszego transportu z 728 więźniów deportowanych 14 czerwca, wojnę przeżyło 298, zginęło 272, a los kolejnych 158 osób jest nieznany.
Berta  Bolisęga

sp2osw

admin. Dariusz Wawrzyniak