ZPB

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


ZPB

ROK SZKOLNY 2017/2018

– W dniu 23 października uczniowie klas 7, II i III gimnazjum uczestniczyli w spektaklu
pt. „ Zaciśnięte pięści” ,w ramach lokalnej kampanii społecznej dotyczącej problematyki przemocy wobec dzieci i młodzieży pod hasłem „Dorastanie bez przemocy – prawem dzieci”. Organizatorem kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

– W dniu 31 października uczniowie kl. VII uczestniczyli w rekomendowanym programie profilaktycznym ” Debata”. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.Resized_20171023_123545_1509442603766
Resized_20171023_122633_1509442604508
Resized_20171031_091153_1509442535820
Resized_20171031_091110_1509442563634