ZPB

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


ZPB

ROK SZKOLNY 2018/2019

W piętek 16. listopada uczniowie kl 7a w ramach Małopolskiej Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM wyruszyli na ulice naszego miasta, w celu promowania trzeźwości wśród kierowców oraz uświadamiania o tragicznych skutkach w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Uczniowie podczas przemarszu rozdawali ulotki z konkretnymi wskazówkami dla kierowców dot. obliczania promili i czasu jaki musi upłynąć po spożyciu alkoholu by „wsiąść za kółko” . W ramach kampanii rodzicom zostały rozdane również „deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka”, że podejmą działania by powstrzymać przed jazdą pijanego kierowcę. Na Rynku w ramach happeningu odbył się pokaz psów ratowniczych, młodzież mogła odbyć spacer w specjalnych okularach tzw. narkogoglach czy alkogoglach, które symulują skutki używania narkotyków czy alkoholu. Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego zaprosili uczestników happeningu do wspólnych tańców.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej „No Promil – No Problem”

Głównym celem kampanii jest przede wszystkim ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na naszych drogach , ale także:
– zmiana postawy społecznej – przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
– wzbudzenie refleksji u aktualnych kierowców
– dostarczenie (upowszechnienie) wiedzy na temat sposobów autokontroli stanu trzeźwości u
kierowców

W ramach kampanii w szkole zostaną podjęte działania:
• warsztaty dla klas – Obowiązek, Odpowiedzialność, Świadomość,
• konkurs indywidualny,
• gazetka informacyjna dla rodziców,
• happening.

W dniu 23 października uczniowie klasy Ib uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Słońce świeci dla każdego”, pomagających w rozwijaniu empatii wobec osób krzywdzonych . Zajęcia prowadzone były w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka mieszczącego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej . Uczniowie podczas warsztatów poznali znaczenie słów tj, tolerancja, wzajemny szacunek, akceptacja.received_1354035011434428
received_714218062274996
received_308337603227428
received_324001581720243
received_181866632765385
received_315715882562242
received_203470383899975
received_314056039407266