Rok szkoły w ruchu

„ĆWICZYĆ  KAŻDY  MOŻE”

logo_ruch

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. W Liście intencyjnym zapisano, iż „jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym o aktywność fizyczną uczniów, jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności; bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe”.

W ramach Roku Szkoły w Ruchu Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiło Ogólnopolską Akcję „Ćwiczyć każdy może”, do której zaprosiło Dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców edukacji przedszkolnej oraz uczniów i przedszkolaków. Ambasadorem akcji został Marcin Gortat. Do akcji „Ćwiczyć każdy może” włączyło się ponad 4 tysięcy szkół i przedszkoli z całej Polski.

ROK SZKOŁY W RUCHU -SPRAWOZDANIE

FILMY

GALERIA  ZDJĘĆ

Skip to content